Aktuální týden
48.TÝDEN
25.11.2022

 

26.11. Koncert Yxes Joke-Beseda Bělá (15.00)

1.12. Přehazovaná dívek, 6.-7.roč., ZŠ Březová

2.12. Parlament (7.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Matematika


Matematika – I.stupeň

Externí odkazM1-Prostorová orientace
Externí odkazM2-Číslice 1–3
Externí odkazM3-Sčítání a odčítání v oboru 1–5
Externí odkazM4-Sčítání a odčítání v oboru 0–10
Externí odkazM5-Numerace do 20
Externí odkazM6-Sčítání v oboru 10–20
Externí odkazM7-Odčítání v oboru 10–20
Externí odkazM8-Sčítání 0–20 (bez přechodu)
Externí odkazM9-Odčítání 0–20 (bez přechodu)
Externí odkazM10-Vztah více o, méně o

Externí odkazM11-Sčítání 0–20 (s přechodem)
Externí odkazM12-Odčítání 0–20 (s přechodem)
Externí odkazM13-Desítky – jednotky
Externí odkazM14-Numerace do 100
Externí odkazM15-Sčítání desítek
Externí odkazM16-Odčítání desítek
Externí odkazM17-Sčítání a odčítání v oboru do 100 (bez přechodu)
Externí odkazM18-Sčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
Externí odkazM19-Odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
Externí odkazM20-Násobení 2

Externí odkazM21-dělení 2
Externí odkazM22-Násobení a dělení číslem 1 a 10
Externí odkazM23-Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
Externí odkazM24-Písemné sšítání dvojciferných čísel v oboru do 100
Externí odkazM25-Písemné odčítání dvojciferných čísel v obodru do 100
Externí odkazM26– Zaokrouhlování čísla na desítky v oboru do 100
Externí odkazM27-Přirozená čísla v oboru do 1000 – numerace
Externí odkazM28-Porovnávání čísel v oboru do 1000
Externí odkazM29-Pamětné sčítání a odčítání do 1000
Externí odkazM30-Jednotky délky (km, m, dm ,cm, mm)

Externí odkazM31-Jednotky hmotnosti (t, kg, g)
Externí odkazM32-Jednotky objemu (l, dl, hl)
Externí odkazM33– Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky
Externí odkazM34-Pamětné sčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
Externí odkazM35-Pamětné odčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
Externí odkazM36-Písemné sčítání v oboru do 1000
Externí odkazM37-Písemné odčítání v oboru do 1000
Externí odkazM38-Dělení se zbytkem
Externí odkazM39-Násobení a dělení mimo obor násobilek (nás. násobků deseti + dělení mimo obor násobilek)
Externí odkazM40-Dělení násobků deseti jednocifernými čís­ly

Externí odkazM41-Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem pomocí rozkladu
Externí odkazM42-Násobení trojciferných čísel jednocif. činitelem pomocí rozkladu
Externí odkazM43– Jednotky času (h, min, s)
Externí odkazM44-Písemné násobení jednociferným činitelem
Externí odkazM45-Práce s kalkulačkou
Externí odkazM46-Práce s diagramy
Externí odkazM47-Písemné dělení jednociferným dělitelem
Externí odkazM48-Čísla do 10 000 numerace
Externí odkazM49-Porovnávání čísel v oboru přirozených čísel do 10 000
Externí odkazM50-Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10 000

Externí odkazM51-Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce
Externí odkazM52-Písemné sčítání v oboru přir. čísel do 10 000
Externí odkazM53-Písemné odčítání v oboru přir. čísel do 10 000
Externí odkazM54-Pamětné násobení a dělení do 10 000
Externí odkazM55-Pamětné násobení a dělení (jeden z činitelů je násobkem čísla 10 např 5.1000=5000)
Externí odkazM56-Rovnice, neznámá
Externí odkazM57-Písemné násobení dvojciferným činitelem
Externí odkazM58-Přímá a nepřímá úměrnost
Externí odkazM59-Zlomky + výpočty částí z celku
Externí odkazM60– Řešení slovních úloh

Externí odkazM61-Nerovnice (32‹ x ‹ 40)
Externí odkazM62– Aritmetický průměr
Externí odkazM63-Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Externí odkazM64– Římské číslice
Externí odkazM65– Pamětné dělení se zbytkem
Externí odkazM66-Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Externí odkazM67-Průměrná rychlost
Externí odkazM68– Obor přirozených čísel do 1 000 000 diferenciace porovnávání
Externí odkazM69-Desetinná čísla (práce s desetinným zlomkem)
Externí odkazM70-Porovnávání desetinných čísel

Externí odkazM71– Sčítání des. čísel
Externí odkazM72-Odčítání des. čísel
Externí odkazM73-Zaokrouhlování des. čísel
Externí odkazM74-Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Externí odkazM75-Násobení a dělení des. čísel deseti a stem
Externí odkazM76-Násobení a dělení des. čísel přirozeným číslem
Externí odkazM77-Des. čísla se třemi des. místy ®
Externí odkazM78-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–4
Externí odkazM79-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 0–6
Externí odkazM80-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–8

Externí odkazM81– Procvičení a příklady – násobení číslem 3
Externí odkazM82-Procvičení a příklady – násobení číslem 4
Externí odkazM83– Procvičení a příklady – násobení číslem 5
Externí odkazM84-Procvičení a příklady – násobením číslem 6
Externí odkazM85-Procvičení a příklady – násobením číslem 7
Externí odkazM86-Procvičení a příklady – násobení číslem 8
Externí odkazM87-Procvičení a příklady – násobení číslem 9
Externí odkazM88-Číselné rébusy
Externí odkazM89-Hříčky se zápalkami a pavučinové rébusy
Externí odkazM90-Logické úlohy

Matematika – II.stupeň

Externí odkazM1 Desetinná čísla
Externí odkazM2 Desetinná čísla
Externí odkazM3 Dělitelnost
Externí odkazM4 Osová souměrnost
Externí odkazM5 Úhel a jeho velikost
Externí odkazM6 Výšky v trojúhelníku
Externí odkazM7 Těžnice v trojúhelníku
Externí odkazM8 Konstrukce trojúhelníku
Externí odkazM9 Konstrukce trojúhelníku typu SuS
Externí odkazM10 Konstrukce trojúhelníku typu uSu

Externí odkazM11 Kružnice trojúhelníku opsaná
Externí odkazM12 Krychle a kvádr
Externí odkazM13 Síť a povrch krychle a kvádru
Externí odkazM14 Objem krychle a kvádru
Externí odkazM15 Celá čísla
Externí odkazM16 Zlomky
Externí odkazM17 Zlomky
Externí odkazM18 Poměr
Externí odkazM19 Přímá úměrnost
Externí odkazM20 Nepřímá úměrnost

Externí odkazM21Trojčlenka
Externí odkazM22 Procenta
Externí odkazM23 Středová souměrnost
Externí odkazM24 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků I.
Externí odkazM25 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků II.
Externí odkazM26 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků III.-konstrukce
Externí odkazM27 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků I.
Externí odkazM28 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků II.
Externí odkazM29 Síť a povrch kolmého hranolu
Externí odkazM30 Objem kolmého hranolu

Externí odkazM31 Druhá a třetí mocnina
Externí odkazM32 Druhá odmocnina
Externí odkazM33 Pythagorova věta
Externí odkazM34 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Externí odkazM35 Vlastnosti kruhu a kružnice
Externí odkazM36 Obvod a obsah kruhu
Externí odkazM37 Povrch a objem válce
Externí odkazM38 Výrazy
Externí odkazM39 Mnohočleny
Externí odkazM40 Vzorce pro dvojčleny

Externí odkazM41 Rozkládání mnohočlenů
Externí odkazM42 Řešení rovnic
Externí odkazM43 Lomené výrazy
Externí odkazM44 Lomené výrazy
Externí odkazM45 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Externí odkazM46 Podobnost
Externí odkazM47 Soustavy rovnic I.
Externí odkazM48 Soustavy rovnic II.
Externí odkazM49 Soustavy rovnic III.
Externí odkazM50 Slovní úlohy řešené rovnicí

Externí odkazM51 Slovní úlohy řešené rovnicí – o pohybu
Externí odkazM52 Slovní úlohy řešené rovnicí – o práci a činnosti
Externí odkazM53 Slovní úlohy řešené rovnicí – směsi a roztoky
Externí odkazM54 Slovní úlohy řešené soustavou rovnic o dvou neznámých
Externí odkazM55 Lineární a jiné funkce
Externí odkazM56 Goniometrické funkce I.
Externí odkazM57 Goniometrické funkce II.
Externí odkazM58 Povrch jehlanu,kužele a koule
Externí odkazM59 Objem jehlanu,kužele a koule
Externí odkazM60 Goniometrické funkce III.

Externí odkazM61 Kružnice trojúhelníku vepsaná