i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aj


AJ – I.stupeň

AJ1 –  Introduction
AJ2 – Colours
AJ3 – Numbers
AJ4 – Family
AJ5 – Toys
AJ6 – Pets
AJ7 – Food
AJ8 – Clothes
AJ9 – House and living
AJ10 – Face and body
AJ11 –  Introduction
AJ12 – ZOO animals
AJ13 – In the town
AJ14 – Time
AJ15 – Shapes
AJ16 – Leisure time
AJ17 – Weather
AJ18 – Days and dates
AJ19 – Christmas
AJ20 – Easter

AJ – Gramatika 1
AJ – Gramatika 2
AJ – Gramatika 3
AJ – Gramatika 4

AJ – II.stupeň

Aj1 Countries and nationalities
AJ2 School
Aj3 My house and my room
Aj4 Months, days, time
Aj5 Free time, hobbies
AJ6 My daily programme
Aj7 Animals
Aj8 In the town
AJ9 Great Britain
AJ10 English question

Aj11
Aj12 Present continuous
Aj13 Describing people
Aj14 London
Aj15 Countability of nouns, food and drink
Aj16 Must, mustn´t, should, shouldn´t
AJ17 Like
Aj18 Shopping
Aj19 Pronouns, let
Aj20 Expressing the future, weather

AJ21 Grading of the adjectives
Aj22 Past simple – be, regular verbs
Aj23 Expressions of quantity
Aj24 Past simple – irregular verbs
Aj25 Imperatives
Aj26 Past continuous, reflexive pronouns
Aj27 Adverbs of manner, grading
Aj28 Agreeing with negative and affirmative statements
Aj29 Must, have to, modal verbs revision
Aj30 Present perfect I

Aj31 Present perfect II
Aj32 Vocabulary II
Aj33 Present perfect x past simple
Aj34 If clauses, on the farm
Aj35 Question tags
Aj36 Verbs
Aj37 Relative pronouns
Aj38 Passive – present simple, past simple
Aj39 Pronouns and adverbs,illness and injuries
Aj40 If clauses – 2nd and 3rd conditional

Aj41 Past perfect, town and country
Aj42 Reported statesment
Aj43 Reported questions, eating out
Aj44 Auxiliary and modal verbs
Aj45 Tense review
Aj46 English pronounciation
Aj47 Basic English concepts
AJ48 Thanksgiving Day
AJ49 Halloween
AJ50 

Aj51 
Aj52 St.Valentine´s Da­y
AJ53 Housing
AJ54 School
AJ55 At the doctor
Aj56 Jobs
AJ57 Weather
AJ58 USA and Canada
Aj59 Countries and nationalities
AJ60 Australia

Aj61Travelling
AJ62 Eating out

Unknown column 'hp' in 'field list'