Aktuální týden
49.TÝDEN
2.12.2023

 

4.12.  Čerovská besídka v ŠD (14.00-16.00)

6.12.  Plavání 4.A,B (7.30 -10.00)

6.12.  Plavání 3.A,B (9.00 -12.00)

7.12.  Truhlárna 6.B (12.00-15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2023-2024

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Metodik primární prevence


Metodik primární prevence

                                                                                           

Mgr. Elvíra Matysová

Externí odkazelvira.matysova@zsnastrani.cz   ,   Tel:  412537133 - linka 18,  Mobil:  737 467 349

 

Co je mým úkolem?

 •          Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 •          Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikových projevů chování) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 •          Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 •          Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 •          Spolupracuji s učiteli
 •          Spolupracuji s externími organizacemi
 •          Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 •          Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 •          Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 •          Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence SPJ
 •          Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

 

Co jsou sociálně patologické jevy? (Nově „rizikové projevy chování“)

 •          záškoláctví
 •          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 •          kriminalita, delikvence
 •          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 •          závislost na politickém a náboženském extremismu
 •          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 •          Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 •          Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 •          Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv

Kdy se na mě můžeš obrátit?

 •          Když máš problémy se spolužáky
 •          Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 •          Když si nerozumíš s učitelem
 •          Když se dostaneš do průšvihu
 •          Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 •          Kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 •          Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 •          Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 •          Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

 

Kdy se na mě můžete obrátit?

 •          Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party
 •          Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 •          Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 •          Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 •          Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 •          Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 •          Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 •          Předám Vám odborné informace
 •          Předám Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 •          Spolupracuji s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 •          Připravím pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 •          Poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na mě můžete také obrátit?

 •          Když si děti ve Vaší třídě záměrně ubližují
 •          Když máte podezření na šikanu
 •          Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 •          Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 •          Když si nerozumíte s některou třídou
 •          Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 •          Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 •          Když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 •          Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

PDF Minimální preventivní program a program proti šikanování (Velikost: 838.18 kB)

Konzultace: Kdykoli po předchozí domluvě