i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
8.11.2019

 

18.11.  Projektový den 30.výročí  demokracie (1.-2.roč. do 11.40, 3.-5.roč.-12.35, 6.-9.roč.-13.30)

18.11.  Pedagogická rada (14.00)

19.11.  Třídní schůzky  (I.st. -16.00, II.st.-16.30,  9.ročníky již 16.00,  7.A-17.00)

19.11.  Školská rada (14.00)

20.11.  Projektový půlden na SZŠ, 9.A (7.45-9.45)

21.11.  Hudební pořad (4.-9.roč.)

22.11.  Florbalový turnaj, vybraní žáci 8.-9.roč.

22.11.  IQ Landia, Liberec, 7.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště je od 1.9.2016 velmi důležitou součástí podpory našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště tvoří :

 • výchovná poradkyně - Mgr. Jitka Šolcová
 • školní psycholog - PhDr. Irena Landová
 • metodik prevence - Mgr. Lukáš Lanč
 • speciální pedagog  - Mgr. Elvíra Matysová
 • koordinátor inkluze - Mgr. Michal Burian

 

Hlavní cíle ŠPP:

 •   poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 •   zlepšení sociálního klimatu školy
 •   práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní      činnosti
 •   vytváření programů prevence rizikových forem chování
 •   zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro    úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 •   řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 •   péče o žáky se sociálním či kulturním znevýhodněním
 •   pomoc žákům se ztíženými podmínkami ke vzdělávání
 •   poskytování základních služeb kariérového poradenství
 •   prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

Naše škola je zapojena do programu „Obědy pro děti“. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pokud se dostanete do výše uvedené situace, neváhejte nás kontaktovat! 

Unknown column 'hp' in 'field list'