Aktuální týden
49.TÝDEN
2.12.2023

 

4.12.  Čerovská besídka v ŠD (14.00-16.00)

6.12.  Plavání 4.A,B (7.30 -10.00)

6.12.  Plavání 3.A,B (9.00 -12.00)

7.12.  Truhlárna 6.B (12.00-15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2023-2024

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště je od 1.9.2016 velmi důležitou součástí podpory našich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště tvoří :

 • výchovná poradkyně - Mgr. Jitka Šolcová
 • školní psycholog - PhDr. Irena Landová
 • metodik prevence - Mgr. Elvíra Matysová
 • speciální pedagog  - Mgr. Elvíra Matysová

 

Hlavní cíle ŠPP:

 •   poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 •   zlepšení sociálního klimatu školy
 •   práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní      činnosti
 •   vytváření programů prevence rizikových forem chování
 •   zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro    úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 •   řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 •   posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 •   péče o žáky se sociálním či kulturním znevýhodněním
 •   pomoc žákům se ztíženými podmínkami ke vzdělávání
 •   poskytování základních služeb kariérového poradenství
 •   prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

Naše škola je zapojena do programu „Obědy pro děti“. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pokud se dostanete do výše uvedené situace, neváhejte nás kontaktovat!