i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Svět kolem nás


Svět kolem nás

SKN1-Místo, kde žijeme – škola
SKN2-Místo, kde žijeme – domov
SKN3-Místo, kde žijeme – Děčín
SKN4-Světové strany, mapa
SKN5-Česká republika
SKN6-Rodina
SKN7-Zaměstnání, lidské výtvory
SKN8-Postavení dětí ve třídě, vztahy
SKN9-Měsíce, dny, roční období, kalendář
SKN10-Čas a hodiny

SKN11-Současnost, minulost, budoucnost, etapy života
SKN12-Roční období
SKN13-Rostliny, části, funkce
SKN14-Ovoce, zelenina
SKN15-Živočichové, dělení dle výkytu
SKN16-Živočichové, dělení dle stavby těla
SKN17-Živá a neživá příroda
SKN18-Sluneční soustava
SKN19-Houby
SKN20-Jaro

SKN21-Léto
SKN22-Podzim
SKN23-Zima
SKN24-člověk – kostra
SKN25– člověk – vnitřní orgány
SKN26-člověk – smysly
SKN27-Člověk a ajeho zdraví
SKN28 – domov
SKN29 – kompas
SKN30 -mapa

SKN31-Státní zřízení ČR
SKN32 -povrch ČR
SKN33 -vodstvo ČR
SKN34 -průmysl ČR
SKN35 -NP ČR
SKN36 -významná místa ČR
Skn37-Kraj Praha
Skn38-Středočeský kraj
Skn39-Ustecký kraj
Skn40-Liberecký kraj

Skn41-Karlovarský kraj
Skn42-Plzeňský kraj
Skn43-Jihočeský kraj
Skn44-Kraj Vysočina
Skn45-Jihomoravský kraj
Skn46-Olomoucký kraj
Skn47-Pardubický kraj
Skn48-Královéhradecký kraj
Skn49-Zlínský kraj
Skn50-Moravskoslezský kraj

SKN51-Živá a neživá příroda
SKN52-Voda
SKN53-Vzduch
SKN54-Horniny a nerosty
SKN55 – Půda
SKN56– Vesmír
SKN57– Podmínky života na Zemi
SKN58– Podnebná pásma
SKN59– Rostliny
SKN60-Živá příroda – houby

SKN61– Živočichové
SKN62 -Rovnováha v přírodě, potravní pyramida
SKN63-Pole – zásobník
SKN64-Louka – zásobník
SKN65– Les-zásobník
SKN66-Zahrada – zásobník
SKN67-Potok, řeky, rybník – zásobník
Skn68-Čaosvá přímka, letopočty
Skn69-Pravěk
Skn70-Keltové, Germáni

Skn71-Slované, období po rozpadu Sámovy říše
Skn72-Velkomoravská říše
SKN73-Přemyslovci
Skn74-Čeští králové z rodu Lucemburků
Skn75-Husitství
Skn76-Čeští králové z rodu Habsburků
Skn77-J.A.Komenský a doba temna
Skn78-Marie Terezie a Josef II.
Skn79-Národní obrození
Skn80-Revoluční rok 1848

Skn81-Rakousko-Uhersko a kulturní rozvoj
Skn82-Průmyslová revoluce
Skn83-První světová válka
Skn84-První republika
Skn85-Druhá světová válka
Skn86-Poválečné období
Skn87-Pražské jaro, okupace Československa
Skn88-Sametová revoluce
Skn89-Vznik ČR a současný stát
Skn90-Lidské tělo – stavba těla

Skn91-Kosterní soustava
SKN92-Svalová a kožní soustava
Skn93-Nervová soustava, smysly
SKN94-Trávicí soustava
Skn95-Dýchací soustava
Skn96-Oběhová soustava
Skn97-Vylučovací soustava
Skn98-Rozmnožovací soustava
Skn99-Zdraví
Skn100-Vývojové etapy lidí

Skn101-Rodina
Skn102-Člověk a planeta Země
Skn103-Člověk mezi lidmi
Skn104-Práva a povinnosti, pravidla a zákony
Skn105-Člověk a majetek
Skn106-Člověk a kultura
SKN107-Zemské polokoule, globus
SKN108-Světadíly a oceány
SKN109-Asie
SKN110-Afrika

SKN111-Amerika
SKN112-Austrálie
SKN113-Evropa
SKN114-Cestujeme po Evropě
SKN115-Slovensko
SKN116-Rakousko
SKN117-Německo
SKN118-Polsko
SKN119a-Jižní Evropa
SKN119b-Severní Evropa
SKN119c-Západní Evropa
SKN119d-Východní Evropa
SKN119e-Jihovýchodní Evropa
SKN120k-Evropská unie

SKN121-Dopravní výchova – chodec
SKN122-Dopravní výchova – cyklista
SKN123-Dopravní výchova – dopravní značky
SKN124-Dopravní výchova – dopravní prostředky
SKN125-Důležitá tel. čísla, zásady I. pomoci
SKN126-Jednoduché křižovatky, pravidlo pravé ruky
Skn127-Náhradní rodinná péče
Skn128-Člověk a škola
Skn129-Památky UNESCO v ČR
SKN130-Smysly – zrak

SKN131-smysly – sluch
SKN132-Smysly – čich
Skn133-Hmat
Skn134-Chuť
SKN135-Státní svátky
SKN136-Slepé mapy – ČR – zásobník

Unknown column 'hp' in 'field list'