Aktuální týden
13.TÝDEN
25.3.2023

 

28.3. Divadelní představení v MD - 8.A,B (9.40)

29.3. Návštěva IPS 8.A (8.00)

30.3. IQ Landia Liberec 3.A,B

30.3. Basketbal okrskové kolo, vybraní žáci 8.,9.roč.-Maroldovka  (7.50)

31.3. Školství v Dánsku-přednáška absolventky školy - 9.A,B  (10.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projektové dny

Projektové dny (6) jsou do vzdělávání zařazeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Vždy sledují konkrétní vzdělávací téma (viz http://www.zsnas­trani.cz/projek­tove-dny ) Výuka je v tyto dny časově jednotně upravena tak, že všichni žáci začínají v 8.00 hod. a 1.-2. třídy končí v 11.40, 3.-5.třídy mají do 12.35 hod. a 6.-9.třídy do 13.30 hod. Odpolední výuka v tyto dny není. Pokud zvolí třídní učitelé jako vhodnější exkurzi, popřípadě spojenou s výjezdem, bude informace o rozvrhu včas předána.

Projektové dny 2022–2023 (průřezová témata)

Mezinárodní den zvířat (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 3.10. 2022

Den ochrany ŽP, ohroženého činností člověka  (Environmentální výchova) 7.11.2022

Volba hlavy státu (Výchova demokratického občana) 24.1.2023

Den za odstranění rasové diskriminace (Multikulturní výchova) 22.3.2023

Den  hradů a zámků (Mediální výchova) 20. 4. 2023

Mezinárodní den dětí (Osobnostní a sociální výchova) 1.6. 2023

 

 

Projektové dny 2021–2022 (průřezová témata)

Mezinárodní den hudby (Multikulturní výchova) 4.10. 2021

Den filosofie (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 22.11. 2021

Řemeslné dílny (Výchova demokratického občana) 9.12. 2021

Hospodaření s odpady (Environmentální výchova) 22.3.2022

Den  knihy (Mediální výchova) 22. 4. 2022

Mezinárodní den dětí (Osobnostní a sociální výchova) 1.6. 2022

 

Projektové dny 2019–2020 (průřezová témata)

Den  seniorů (Osobnostní a sociální výchova) 1.10. 2019 ÚT 

30.výročí sametové revoluce, V.Havel (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 18.11. 2019 PO

Řemeslné dílny (Výchova demokratického občana) 11.12. 2019 ST

Hospodaření s odpady (Environmentální výchova) 26.3.2020 ČT

Den  knihy (Mediální výchova) 24. 4. 2019 PÁ

Mezinárodní den dětí (Multikulturní výchova) 1.6. 2020 PO 

 

Projektové dny 2018–2019 (průřezová témata)

Den  voleb (Výchova demokratického občana) 2.10. 2018 ÚT 

Den vzniku samostatného Československa (Osobnostní a sociální výchova) 24.10. 2018 ST

Den lidských práv (Multikulturní výchova) 10.12. 2018 PO

Den cestovního ruchu (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 14.2.2019 ČT

Den  vody (Environmentální výchova) 22. 3. 2019 PÁ

Čím budu (Mediální výchova) 24.4. 2019 ST 

 

Projektové dny 2017–2018 (průřezová témata)

Den hudby ,   2.10. 2017 ,   Po,  (multikulturní výchova)

Den spoření,  31.10. 2017,  Út,  (mediální výchova)    

Den médií,  21.11. 2017, Út,  (výchova demokratického občana)

Den ochrany osobních údajů , 26.1.2018,   Pá, (osobnostní výchova)

Den meteorologie , 22 .3.  2018 ,  Čt,  (environmentální výchova)

Den památek a sídel,  18. 4.  2018, St,  (výchova v globálních souvislostech)            

 

Projektové dny 2016–2017 (průřezová témata)

Infekční nemoci na Zemi   (mediální výchova) , 26.9.2016,  Po  

 

Odstranění chudoby na světě  (výchova v globálních souvislostech), 18.10.2016, Út                                

Násilí páchané na lidech   (výchova demokratického občana), 21.11.2016, Po                                            

Lidé s postižením    (osobnostní výchova), 7.12.2016, St                                                                  

Den mateřského jazyka     (multikulturní výchova), 21.2.2017, Út                                                            

Den letectví a kosmonautiky    (environmentální výchova),   6.4.2017 , Čt                                        

 

Projektové dny 2015–2016 (průřezová témata)

Den zvířat  (Envi­ronment. vých.)  5.10.2014 Út

Den OSN (Globální souvislosti)  27.10.2015

Den boje proti otroctví (Vých.demokr. obč.)  2.12.2015

Den boje proti holocaustu (Multikulturní výchova) 18.1. 2016

Den mozku (osobnostní vých.) 4.3.2016

Den tisku (mediální výchova) 3.5.2016

 

Projektové dny 2014–2015 (průřezová témata)

Den boje proti parazitům (Mediální výchova) 7.10.2014 Út

Den proti závislostem (Osobnostní a soc. výchova) 11.11.2014 Út

Den rozdílných oslav nového roku (Multikulturní výchova) 10.12.2014 St

Den demokratického řízení státu (Vých.demokr. obč.) 12.2.2015 Čt

Den spotřebitelů (Globální souvislosti) 16.3.2015 Po

Den chráněných organismů(Envi­ronment. vých.) 22.5.2015 Pá

Projektové dny 2013–2014 (průřezová témata)

Světový den výživy (Výchova v globálních souvislostech) 16.10.2013 st

Mezinárodní den studentů (Výchova demokratického občana) 18.11.2013 po

Mezinárodní den zdravého spánku (Osobnostní a sociální výchova) 21.3.2014 pá

Mezinárodní den proti hluku (Environmentální výchova) 29.4.2014 út

Světový den kulturní rozmanitosti (Multikulturní výchova) 21.5.2014 st

Světový den dárců krve (Mediální výchova) 13.6.2014 pá

Projektové dny 2012–2013 (průřezová témata)

Den duševního zdraví (Osobnostní a sociální výchova) 10.10. 2012 ST

Den dobrovolníků (Vých. demokratického občana) 5.12. 2012 ST

Den poezie 21.3. 2013 ČT (Multikulturní výchova)

Den Země (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 22.4. 2013 PO

Den bez tabáku (Mediální výchova) 31.5. 2013 PÁ

Den proti rozšiřování pouští a sucha (Enviromentální výchova) 17.6.2013 PO

Projektové dny 2011–2012 (průřezová témata)

Den rozvoje informací (Mediální výchova) 24. 10. 2011 PO

Den vědy pro mír a rozvoj (Vých. v globálních a evr. souv.) 10. 11. 2011 ČT

Den proti korupci a finanční gramotnost 9. 12. 2011 PÁ (Osobnostní a sociální výchova)

Den mobilizace proti jaderné válce (Výchova demokr. ob.) 25. 1. 2012 ST

Den divadla (Multikulturní výchova) 27. 3. 2012 ÚT

Den národních parků (Enviromentální výchova) 24. 5. 2012 ČT

Projektové dny 2010–2011 (průřezová témata)

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy (Environmentální výchova) 16.9. 2010 ČT

Mezinárodní den seniorů (Osobnostní a soc.vých.) 1.10. 2010 PÁ

Světový den dětí (Multikulturní výchova) 22.11. 2010 PO

Světový den boje proti rakovině (Mediální výchova) 3. 2. 2011 ČT

Mezin.den za odstranění diskriminace (Výchova demokr.ob.) 22. 3. 2011 ÚT

Mezin.den Červeného kříže (Vých. v globálních a evr. souv.) 9.5. 2011 PO

Projektové dny 2009–2010 (průřezová témata)

Den české státnosti (Osobnostní a sociální výchova) 24.9. 2009 ČT
Den tolerance (Multikulturní výchova) 16.11. 2009 PO
Den lidských práv (Výchova demokratického občana) 8.12. 2009 ÚT
Den míru (Výchova v globálních a evropských souvislostech) 6.1. 2010 ST
Den lesů a vody (Environmentální výchova) 19. 3. 2010 PÁ
Den Země (Mediální výchova) 22.4. 2010 ČT

Projektové dny 2008–2009 (průřezová témata)

Den hudby – 1.10. 2008 ST

Den médií – 21.11. 2008 PÁ

Zvyky a tradice – 19.12. 2008 PÁ

Den cestovního ruchu – 24. 2. 2009 ÚT

Den meteorologie –  19.3. 2009 ČT

Den památek a sídel –  17.4. 2009 PÁ (pozor zde došlo ke změně!)

Projektové dny 2007–2008 (průřezová témata)

Infekční nemoci na naší Zemi

Odstranění chudoby na světě,

Násilí páchané na lidech,

Lidé s postižením,

Den mateřského jazyka,

Den zdraví,

Projektové dny 2006–2007 (průřezová témata)

Den OSN

Den mozku

Den zvířat

Den boje proti holocaustu

Den boje proti otroctví

Den tisku

Projektové dny 2005–2006 (průřezová témata)

Den Evropy , květen 06