Aktuální týden
13.TÝDEN
25.3.2023

 

28.3. Divadelní představení v MD - 8.A,B (9.40)

29.3. Návštěva IPS 8.A (8.00)

30.3. IQ Landia Liberec 3.A,B

30.3. Basketbal okrskové kolo, vybraní žáci 8.,9.roč.-Maroldovka  (7.50)

31.3. Školství v Dánsku-přednáška absolventky školy - 9.A,B  (10.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní družina – Základní informace


1. Charakteristika a základní údaje:

1.1 Budova ŠD je umístěna nedaleko budovy ZŠ, ve vile s rozlehlou zahradou (Klostermannova ul.,Děčín VI) a také v budove ZŠ. Objekty se nachází  v klidné čtvrti, odkud není daleko do přírody. Celková kapacita ŠD je 200 žáků. 

1.2 Žáci přijatí k pravidelné docházce do zájmového vzdělávání ve školní družině jsou rozděleni do 6 skupin. Tři skupiny (převážně 1., 2. ročníky a část třeťáků) jsou v budově ŠD. Starší žáci (převážně část třeťáků, 4. a 5.ročníky) pracují v učebnách ZŠ.

1.3 Docházka do školní družiny není nároková. ŠD se plní se do výše hygienických limitů (Hygienická kapacita = 200 žáků, skupina max. 30 žáků). V případě vyššího zájmu než povoluje kapacita ŠD se postupuje při přihlašování dle stanovených kritérií. Všeobecně však platí, že mladší žák má přednost před starším žákem.

1.4 PROVOZ ŠD : 6.00 – 16.30 hod.

1.5 TELEFON: 773 744 058 

1.6 Při nástupu dítěte do školní družiny je potřeba :

a)      vyplnit přihlášku a zápisní lístek s vyznačením odchodu dítěte domů DokumentZDE(Velikost: 20.28 kB)

b)      zajistit přihlášení do školní jídelny  Externí odkazJÍDELNA

1.7 Jakoukoli  změnu odchodu žáka  nebo omluvenku předávat  vždy písemnou formou (E-ŽK). Pouštění žáka ze ŠD jen na telefonickou výzvu není možné!

 

2. Platba za ŠD : 

ze záloh žáka (E-pokladna) nebo  převodem z účtu. Vždy 1 měsíc předem nebo přímou platbou v pokladně školy.

  • číslo účtu 10632431 kód banky 0100
  • poplatek činí 250 Kč/1 měsíc
  • jako složitele hotovosti uvádějte jméno dítěte (popř. VS)
  • zaplatit lze i více měsíců najednou (popř. celé pololetí)
  • bližší informace poskytne paní Práglová (tel: 412 537 133)

 

3. Přezůvky a oblečení 

Je dobré mít podepsané převlečení v sáčku. Přezůvky mají žáci dle umístění skupin ve škole nebo také ještě jedno ve školní družině (případ, kdy žáci dochází do skupin umístěných v budově ŠD - netýká se prvňáčků).

 

4. Režim dne :

  6.00 - 7.40  ranní odpočinková a rekreační činnost
11.40 – 13.30 oběd (možnost vyzvednutí dítěte ze ŠD)
13.30 – 15.00 zájmová a výchovně vzdělávací činnost
15.00 – 16.30 zájmová a rekreační činnost, příprava na vyučování

 

5. Pod vedením vychovatelek probíhají tyto činnosti :

  • rukodělné činnosti ( pracovní a výtvarná výchova )
  • estetická výchova ( hudební výchova apod.)
  • společensko – vědní zájmová činnost
  • tělovýchova a sport
  • přírodovědná zájmová činnost

V průběhu školního roku probíhají různé akce např: karneval, pálení čarodějnic, Indiánské léto apod.

 

6. Vnitřní řád školní družiny

PDFvnitřní řád ŠD (Velikost: neznámá) (Velikost: neznámá)