i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Konečně jsme po mnoha letech pátrání získali první historické informace o naší škole. Předcházela tomu trpělivá práce v archívu, vyhledávání pamětníků …Pokusím se postupně tato zajímavá data přenést i sem. V Děčíně 28.10.2012

Historie do r. 1924

Škola byla zřízena výnosem ze dne 20. srpna 1920 jako zemská škola občanská. O rok později se název změnil na státní menšinová. Výuka však probíhala na jiných místech v Podmoklech až roku 1924, kdy byla škola dostavena a slavnostně otevřena.

 

Historie 1924 – 1938

 

 

Prvňáčci z roku 1928

V roce 1928 nastoupil do zatím chlapecké školy také Kája Malý. Škola Na Stráni byla otevřena teprve před čtyřmi lety. Společná fotografie třídy z roku 1928 je pro nás vzácným dokumentem!!!
Karel Malý (ročník 1922) za námi v v den výročí přišel a povyprávěl o dobách svého dětství. Na snímku jeho třídy v první řadě uprostřed.

 

Historie 1938 – 1945

Výuka na této české škole byla přerušena pouze ve válečných letech 1938–1945, kdy po násilném obsazení pohraničního území Němci byla ve školní budově postupně říšská finanční škola, personální oddělení říšského ministerstva financí a vojenský lazaret.

V roce 1938 musel velmi rychle, tak jako celá řada jiných vlastenců, opustit Podmokly Václav Novák s rodinou. Jeho děti chodily na naši školu (Anička, Jindřiška…) To byl však jen začátek jeho aktivního odporu proti fašismu, který se naplno v Evropě rozhořel. Za tento odpor zaplatila celá jeho rodina později životem. Symbolem pro další generace se pak stal čin právě té nejmladší Jindřišky, která byla za ukrytí jízdního kola parašutistů po atentátu na R. Heydricha dne 24.10.1942 v Mau­thausenu spolu s členy své rodiny, zastřelena…

 

Unknown column 'hp' in 'field list'