Aktuální týden
39.TÝDEN
23.9.2023

 

25.9.   Přespolní běh, vybraní žáci, Mariánská louka

26.9.   Evropský den jazyků, vybraní žáci 2.stupně, EOA

27.9.   Vlak Lemkin, exkurze 9.A, Východní nádraží (8.00-10.30)

28.9.   STÁTNÍ SVÁTEK

29.9.   Ředitelské volno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2023-2024

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství na škole


Mgr. Michaela Kaplanová

E-mailmichaela.kaplanova@zsnastrani.cz

konzultační hodiny:     středa    7.10 - 7.40 hod

případně v jiném čase po telefonické domluvě

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  2023

DŮLEŽITÉ  INFORMACE - PREZENTACE

Externí odkazPrezentace

PDFInformační přehled (Velikost: neznámá)

 

DALŠÍ  PREZENTACE  STŘEDNÍCH  ŠKOL

PDFEvropská obchodní akademie (Velikost: neznámá)

PDFStřední průmyslová škola strojní a stavební (Velikost: neznámá)

PDFLibverda (Velikost: neznámá)

PDFGymnázium ČK (Velikost: neznámá)

Externí odkazGymnázium DC

PDFStřední škola lodní dopravy a technických řemesel (Velikost: neznámá)

PDFStřední škola řemesel (Velikost: 854.19 kB)

 

Kariérový poradce poskytuje:

 • základní skupinová šetření k volbě povolání a administraci (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)
 • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizaci informační schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě
 • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

 

Užitečné odkazy a kontakty:

Externí odkazwww.cermat.cz

Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

Externí odkazwww.stredniskoly.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín

Čs.armády 1164/8, Děčín 1, tel. 412 532071

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS

U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 2, tel. 950 111 275

 

Co tedy žákům může při volbě střední školy v souhrnu pomoci?

 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Výstava středních škol
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství                 
 • Webové stránky:

             Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

             Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

             Externí odkazwww.cermat.cz

 

Na závěr:

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat  na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.