i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2018/2019


Prezentace - zde

Přihláška na střední školu (Velikost: neznámá)   -  vzor

Přihláška na víceleté gymnázium (Velikost: neznámá)   -  vzor

 

 

 

Kariérové poradenství

Náplň práce výchovného poradce

-          pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání

-          konzultace pro žáky i jejich rodiče

-          přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Konzultační hodiny:   pondělí 14-14.45 hod, úterý 7-9 hod (po dohodě kdykoliv)

 

Vážení rodiče,

právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Možností existuje vždy několik, ovšem každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i  temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce  Děčín– zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní  orientace po absolvování ZŠ.

kontakt: Hudečkova 6, Děčín 1        tel:  950 111 270

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Děčín,– poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.

kontakt:  Čs.armády 1164/8, Děčín 1, tel. 412 532 071

 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Výstava středních škol (pořádaná v prosinci)
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství (v každé třídě koluje několik výtisků a DVD)                   
 • Webové stránky:

             www.infoabsolvent.cz

             www.atlasskolstvi.cz

             www.cermat.cz

 

Na závěr

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat  na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.
Unknown column 'hp' in 'field list'