Aktuální týden
Aktuální týden
26.9.2020

 

28.9.  Státní svátek

29.9.   Truhlárna-6.B (10.00)

29.9.   Plavání 3.A,B (10.45-13.00)

30.9.   Plavání 4.A,B (10.45-13.00)

1.10.   Canisterapie ŠD-1.a 2.roč. (14.00)

2.10.-3.10.   Volby - volební místnost ve škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2020-2021

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2019/2020


Externí odkazPrezentace - zde

PDFPřihláška na střední školu (Velikost: neznámá)   -  vzor

PDFPřihláška na víceleté gymnázium (Velikost: neznámá)   -  vzor

 

 

 

Kariérové poradenství

Náplň práce výchovného poradce

-          pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání

-          konzultace pro žáky i jejich rodiče

-          přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Konzultační hodiny:   pondělí 14-14.45 hod, úterý 7-9 hod (po dohodě kdykoliv)

 

Vážení rodiče,

právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Možností existuje vždy několik, ovšem každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i  temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce  Děčín– zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní  orientace po absolvování ZŠ.

kontakt: Hudečkova 6, Děčín 1        tel:  950 111 270

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Děčín,– poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.

kontakt:  Čs.armády 1164/8, Děčín 1, tel. 412 532 071

 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Výstava středních škol (pořádaná v prosinci)
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství (v každé třídě koluje několik výtisků a DVD)                   
 • Webové stránky:

             Externí odkazwww.infoabsolvent.cz

             Externí odkazwww.atlasskolstvi.cz

             Externí odkazwww.cermat.cz

 

Na závěr

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat  na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.