i

Rekonstrukce sportovně-dopravního hřiště!

Hotové by mělo být ve školním roce 2017/2018.

 

 

Kotva

LVK  2017/2018

ani sníh krtečkovi nevadí... a špízuje a špízuje.....  :-D

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
24.3.2018

 

21.5. - 22.5.  Školní výlet 5.A - Vysoká Lípa

21.5.   Dětský den 1.A,B - studenti EAO (10.00)

21.5.   Jarmark 4.A ve Spořitelně  (15.00 - 17.00)

24.5.   Školní parlament (7.15)

24.5.   Dofocení tříd (9.00)

24.5.   Školská rada (14.00)

24.5.   Otevření dopravního hřiště (15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Loga projektů

 

Inkluze do škol  

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Letś Speak TogetherOvoce do škol    Nadace ČEZ
           

EU peníze do školRAMPS-VIPIII

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Svět kolem nás


Svět kolem nás

SKN1-Místo, kde žijeme – škola
SKN2-Místo, kde žijeme – domov
SKN3-Místo, kde žijeme – Děčín
SKN4-Světové strany, mapa
SKN5– Česká republika
SKN6-Rodina
SKN7-Zaměstnání, lidské výtvory
SKN8-Postavení dětí ve třídě, vztahy
SKN9-Měsíce, dny, roční období, kalendář
SKN10-Čas a hodiny

SKN11-Současnost, minulost, budoucnost, etapy života
SKN12-Roční období
SKN13-Rostliny, části, funkce
SKN14-Ovoce, zelenina
SKN15-Živočichové, dělení dle výkytu
SKN16-Živočichové, dělení dle stavby těla
SKN17-Živá a neživá příroda
SKN18-Sluneční soustava
SKN19-Houby
SKN20-Jaro

SKN21-Léto
SKN22-Podzim
SKN23-Zima
SKN24-člověk – kostra
SKN25– člověk – vnitřní orgány
SKN26-člověk – smysly
SKN27-Člověk a ajeho zdraví
SKN28 – domov
SKN29 – kompas
SKN30 -mapa

SKN31-Státní zřízení ČR
SKN32 -povrch ČR
SKN33 -vodstvo ČR
SKN34 -průmysl ČR
SKN35 -NP ČR
SKN36 -významná místa ČR
Skn37-Kraj Praha
Skn38-Středočeský kraj
Skn39-Ustecký kraj
Skn40-Liberecký kraj

Skn41-Karlovarský kraj
Skn42-Plzeňský kraj
Skn43-Jihočeský kraj
Skn44-Kraj Vysočina
Skn45-Jihomoravský kraj
Skn46-Olomoucký kraj
Skn47-Pardubický kraj
Skn48-Královéhradecký kraj
Skn49-Zlínský kraj
Skn50-Moravskoslezský kraj

SKN51-Živá a neživá příroda
SKN52-Voda
SKN53-Vzduch
SKN54-Horniny a nerosty
SKN55 – Půda
SKN56– Vesmír
SKN57– Podmínky života na Zemi
SKN58– Podnebná pásma
SKN59– Rostliny
SKN60-Živá příroda – houby

SKN61– Živočichové
SKN62 -Rovnováha v přírodě, potravní pyramida
SKN63-Pole – zásobník
SKN64-Louka – zásobník
SKN65– Les-zásobník
SKN66-Zahrada – zásobník
SKN67-Potok, řeky, rybník – zásobník
Skn68-Čaosvá přímka, letopočty
Skn69-Pravěk
Skn70-Keltové, Germáni

Skn71-Slované, období po rozpadu Sámovy říše
Skn72-Velkomoravská říše
SKN73-Přemyslovci
Skn74-Čeští králové z rodu Lucemburků
Skn75-Husitství
Skn76-Čeští králové z rodu Habsburků
Skn77-J.A.Komenský a doba temna
Skn78-Marie Terezie a Josef II.
Skn79-Národní obrození
Skn80-Revoluční rok 1848

Skn81-Rakousko-Uhersko a kulturní rozvoj
Skn82-Průmyslová revoluce
Skn83-První světová válka
Skn84-První republika
Skn85-Druhá světová válka
Skn86-Poválečné období
Skn87-Pražské jaro, okupace Československa
Skn88-Sametová revoluce
Skn89-Vznik ČR a současný stát
Skn90-Lidské tělo – stavba těla

Skn91-Kosterní soustava
SKN92-Svalová a kožní soustava
Skn93-Nervová soustava, smysly
SKN94-Trávicí soustava
Skn95-Dýchací soustava
Skn96-Oběhová soustava
Skn97-Vylučovací soustava
Skn98-Rozmnožovací soustava
Skn99-Zdraví
Skn100-Vývojové etapy lidí

Skn101-Rodina
Skn102-Člověk a planeta Země
Skn103-Člověk mezi lidmi
Skn104-Práva a povinnosti, pravidla a zákony
Skn105-Člověk a majetek
Skn106-Člověk a kultura
SKN107-Zemské polokoule, globus
SKN108-Světadíly a oceány
SKN109-Asie
SKN110-Afrika

SKN111-Amerika
SKN112-Austrálie
SKN113-Evropa
SKN114-Cestujeme po Evropě
SKN115-Slovensko
SKN116-Rakousko
SKN117-Německo
SKN118-Polsko
SKN119a-Jižní Evropa
SKN119b-Severní Evropa
SKN119c-Západní Evropa
SKN119d-Východní Evropa
SKN119e-Jihovýchodní Evropa
SKN120k-Evropská unie

SKN121-Dopravní výchova – chodec
SKN122-Dopravní výchova – cyklista
SKN123-Dopravní výchova – dopravní značky
SKN124-Dopravní výchova – dopravní prostředky
SKN125-Důležitá tel. čísla, zásady I. pomoci
SKN126-Jednoduché křižovatky, pravidlo pravé ruky
Skn127-Náhradní rodinná péče
Skn128-Člověk a škola
Skn129-Památky UNESCO v ČR
SKN130-Smysly – zrak

SKN131-smysly – sluch
SKN132-Smysly – čich
Skn133-Hmat
Skn134-Chuť
SKN135-Státní svátky
SKN136-Slepé mapy – ČR – zásobník